Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Σπινθορίζοντας: Τα Πάντα Ρύαρ Βιου Μοίρωρ.

Σπινθορίζοντας: Τα Πάντα Ρύαρ Βιου Μοίρωρ.

Ισχυμερικοί Κολομβητές εφευρισκάρουν νέους κόσμους.
Τον λεν Οράτιο, αγόρι, τηλενοράσεων, κοράσιον.
Τεμασχηματίζοντας μεταμαχαίρια Κοπτικών ψευδεσμάτων.
Ψαρεύδοντας το ακίνητο ρυθμυθικό παραμμύδι.
Ο διερχωρισμός λεξοτανύλης κι ει/οικονοπνεύματος.
Ιζμήνη μεταναστευκτική εις μνήμην εγκαθειρκστάσεων.
Ντιβατζής παιρνειχρήματ' απ' την πορνιχρότητα.
Ο διαπλεκτικός καμπυλισμός της ψευδευθείας, Αλήθοργος.
Ψαρεύδοντας λεκτικοβόρα χείλια μάζεψα κι ένα ενθλανθρύννι.
Δύο Αγιογράφητοι Ιεροπίστολοι αμφιότεροι κηρύττουν την
εντουτωνικουμενικότητα του βορειοπόλεμου.
Αιθαλάσσιο αντιφέγκαυμα κάθε βλεμμονή της, κρύβει τον αλληγοράτορα.
Αειθαλλέσφορο αϊστοδιάλυμμα η δακρυδιάρκεια, ποτίζει το νεκροφύλλωμα.
Ο αλήθωρός Ορόστης αλλησθείας - η ώρα της αρνήθειας.
Τα βουβαλόψαρα μουγκαμωράθηκαν ψαρεύδοντας τσιβδιγλώσσες.
Αναμασχαλεύοντάς με ανατυφλώθηκα στα τέσσερα, τι ανακώφωση!
Μα στο ρινόπνευμα του οινόκερου, τι βρογχερός θρηνόκαιρος!
Αντιχειρογνωμίες έγκρισης κι αντιχειρονομίες ωτοστοπιούχες.
Δακρύβερ βιου μάστωρ - καθραφτάκι κηρυθραυτοκινήτου.
Σκαντζόμοιρε αγκαθ.ο.τ.έ. λυγαριασμέ τηλεφόβου, δε μπορώ,
δε θέλω να σε πληργώσω.
Ανάμασά μας ένα διστοίχωμα τεχνωτής οδαντιστοιχίας (περίφραση του
"Αυθόρματη μετάφραξη"). Απονεύκρωση.
Έμμηνα για πάντα στον Φαυλουάριο διαβάζοντας περιοδικαστικές αποφάσεις.
Φιλμνουάριος, και το λήμναιμα έβαψε τα λευκαύλα μίνγκο ροζς.
Πάντα μπερδεύωσμες μικροαστυχίες: ο λάθος γειρισμός κι ο λάθος χυρισμός.
Οικειοθελκτικώς τηλεμαργοί, λαιμοδότες αιμοδέτες.
Τα ελπιδόφτυαρα του πτηνοθάπτη διακυλινδρεύουν κυβοτάφια περιστροφριώνων.
Ο κακός ο αλάθητος ανομοιόμυλος όλα τ' αλέθει. Και τον εαυτό του.
Ζήσαμε να παντέρψουμε τον εξόγιομο Φεγγάρη με την ολοστρόβιλη Ηλιά.
Πεθάναμε παντρέχοντας, κουβαλώντας σταυρούς, κακοπασχίζοντας
να ξεφύγουμε από/και να σώσουμε τους νέους κόσμους μας από τα Χριστιοφόρα
των Κολομβοφοριών.
Αποτευφρανθήκαμε ως "Απεναντούτω Φοίνικα". Κενοζενολογία μιας μεθεορμηνίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου