Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Ένα ασπ[0.1.+.-.]υρο άρωμα.

Ένα ασπ[0.1.+.-.]υρο άρωμα.

Σπονδές                                                              Δομές και
ασπόνδυλων,                                                λειτουργίες
χαστούκια                                                σε χιαστί
και κελύφη                                 αντιστοιχίες.
που ερωτοτροπούν.    κάνουν τραμπάλα.
 Το ύφος                                                              Δαίδαλος
των άφυλων,                                   δυσλειτουργικός
ανδρόγυνα,                                      όταν εξηγεί
έντομα                             τη δομή κάθε
ατομικιστικά.             λαβυρίνθου.
Σπονδές                                                                 Τομές
των άφυλων                                    ανάμεσα στα
υφολογικές                               τούβλα που
με μορφές                    παράγουν το
προσωρινές.            λαβύρινθο.
Το ύφος των                                           Λαβυρινθώδης
ασπόνδυλων                                        η ανάλυση
μορφολογικό                         των τομών των
    με ύφος                  εντόμων με ατομικούς
αιώνιο.                 αντιδραστήρες.
Άσπονδος και βίαιος                                        Δράσεις
ο έρωτας της                                  οι δράκοι στα
απόστασης για                πανταχού κέντρα
τα χαρούμενα            των ασπόνδυλων
ασπόνδυλα.               λαβυρίνθων.
Τομές, οι αποδείξεις                              Κάθε απόδειξη
της παρουσίας                             αυταπόδεικτη
στο αόρατο και            όταν οι αντιδράσεις
στο πλήρως                    λαμβάνονται
αισθητικό.                 ως δράσεις.
Αισθησιακό, όμως                                Ανδρόγυνη
το αποτέλεσμα.                                αντίδραση
Κοιτάζω απαθώς                        με δομές
το αναισθητικό          ολοκληρωτικής
με αγωνία.         ανυπομονησίας.


2 σχόλια: